av日本玖玖

av日本玖玖

每服十丸,盐汤嚼下,空心服,治气利膈,进食平胃,丸也,如做汤,入盐点服,亦曰白术汤,此药本无人参茯苓二味,好事君子加之。生时舌下有膜,如石榴子,或口上有,不能出声,速用指甲掐破,或苇草割之,血出即活。

若带下如崩欲脱,非大剂补中益气,加熟地、龙牡不为功。有因泻痢久,脾土虚,不能生肺金,故肛门脱而不收。

每服,薄荷汁温酒下二丸。五善∶一、饮食如常。

每服一丸,生姜汤嚼下。如烦渴心躁,更入乌梅一两,同杵为末。

世风不古,胎教久废,为母者既不能保于平时,身安逸则气血凝滞,奉养浓则脂膜肥满,嗜欲多则胎衣浓而难破。如此无不愈者,若服生地黄、竹茹、藕汁,去生便远。

(见伤寒门不可与白虎汤。必用麦门冬、灯心草、白术、茯苓。

Leave a Reply